Kursinnehåll

 • 1
  Välkommen till kursen!
  • Kursens upplägg
  • En hälsning från din kursledare
  • Presentation av gästföreläsare
 • 2
  Att skriva en bok
  • Hur skriver man en bok egentligen?
  • Börja skriva
  • Reflektionsuppgift: Sätta mål och börja skriva
 • 3
  Idéutveckling
  • Att hitta och utveckla idén
  • Lektion: Idéutveckling
  • Övning: Hitta din bokidé
  • Arbetsblad: Målbild
 • 4
  Story del I Grundintrig
  • Planera och lägg grunden
  • Lektion: Att utveckla en story
  • Lektion & skrivövningar: Typiska element i olika genrer
  • Arbetsblad: Planera storyn i 10 steg
  • Lektion: Ett levande synopsis
  • Lektion: Första manussidan
  • Tips och reflektionsuppgift
 • 5
  Karaktärer
  • De viktiga karaktärerna
  • Lektion: Karaktärsbygget
  • Porträtt huvudkaraktär
  • Koll på karaktärerna
 • 6
  Story del II Dramaturgi
  • Vad är dramaturgi?
  • Lektion: Dramaturgi
  • Övning: Analysera dramaturgi
  • Arbetsblad: Min storys dramaturgi
 • 7
  Perspektiv
  • Tempus och berättarröst
  • Lektion: Tempus
  • Lektion: Berättarperspektiv
  • Övning: Koll på perspektiven
  • Kommentarer till övning textanalys
 • 8
  Gestaltning
  • Att skapa levande text
  • Lektion: Gestaltning
  • Övning: Skriv levande text
  • Lektion: Variera din gestaltning
  • Berör genom gestaltning - utdrag ur boken Fängsla dina läsare
  • Tips, länk och uppgift
 • 9
  Dialog
  • Att skriva dialog
  • Lektion: Dialog
  • Övning: Skriv dialog
 • 10
  Stil & form
  • Att hitta sin stil
  • Lektion: Språkstil
  • Övning: Skriv med stil
 • 11
  Spänning
  • Att skapa spännande text
  • Lektion: Skapa spänning
  • Tips, länk och skrivuppgift
 • 12
  Story del III Helhet
  • Ett utvecklat bokmanus
  • Lektion: Från scen till kapitel till bokmanus
  • Checklista scener
 • 13
  Att skriva klart!
  • Att färdigställa
  • Lektion: Framgångsfaktorer
  • Utvärdering

Vill du gå kursen tillsammans med andra

+ respons på uppgifter

20 veckors kurs