Grundläggande manusutveckling

Utbildning som förbereder dig inför deltagande i yrkesutbildning förlagsredaktör eller utvecklar din kunskap i att jobba pedagogiskt med manusutveckling. Du får kunskaper kring hur du ger respons på ett konstruktivt sätt utifrån den aktuella nivå som författaren befinner sig på. Vi kommer att jobba praktiskt med textanalys och manusutveckling. I kursen går vi även igenom grunderna i skrivhantverket, från anslag till ett färdigt manus. Målet är att du efter utbildningen ska ha de kunskaper som krävs för att delta i yrkesutbildning förlagsredaktör eller att du har utvecklat kunskaper som är till nytta för dig i arbetet som skrivpedagog.

Din kursledare

Helena Andréasson

Kursledare

Jag som leder kursen heter Helena. Jag är utbildad skrivpedagog och förlagsredaktör samt har en fil.kand. examen i Svenska språket. Jag har ända sedan grundskolan tyckt att det är roligt att läsa andras texter och när jag gick en skrivarkurs på distans 2011 föddes tanken att jag kunde jobba med att stötta andra i att utveckla sina texter.

Innehåll och upplägg

 • Digitala studier på distans

  Distansutbildning i 12 veckor. Möten sker kvällstid, onsdagar varannan vecka. Studietakt: 25 %. Studieformen möjliggör kombination med arbete/andra studier.

 • Textanalys och manusutveckling

  Vi arbetar praktiskt med analys av texter och utdrag ur skönlitterära manus. Som avslutande uppgift jobbar i med utveckling av ett helt manus.

 • Skrivhantverkets grunder

  Vi går igenom skrivhantverket kopplat till skönlitterärt skrivande. Du får lära dig mer om anslag, dramaturgi, karaktärsutveckling, gestaltning och disposition.

 • Bokanalys

  Med en utvald bok som grund analyserar vi och diskuterar gemensamt hur författaren har arbetet med skrivhantverket i bland annat anslag, dramaturgi, karaktärer samt verktyg för att skapa engagemang och spänning.

 • Responsgivning

  Teoretisk genomgång av metod och praktisk tillämpning i att ge konstruktiv och framåtsyftande respons. Vi ger respons till varandra inom gruppen för att träna på att ge och få konstruktiv respons.

 • Kursmaterial

  Blended learning med lektioner, övningar, reflektionsmaterial och uppgifter på digital kursplattform. Ta del av material när det passar dig som bäst att studera. Uppföljning och handledning i grupp.